Categories: Hindi Vyakaran

Antonyms Words in Hindi Language- विलोम शब्द (Vilom shabd) हिन्दी

Antonyms word – विपरीतार्थक शब्द हिंदी व्याकरण

विलोम शब्द की परिभाषा

Antonyms word – विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द अकसर परिक्षाऒं में पुछे जाते है। इसलिए मैने ये संग्रह आपके लिए तैयार किया है । विलोम शब्द [ Antonyms Words] का अर्थ होता है, उल्टा शब्द  जैसे-माता का विलोम है पिता। दिन का विलोम रात आदि ।

शब्द विलोम शब्द विलोम
अवनति उन्नति अपमान सम्मान
अस्वस्थ्य स्वस्थ्य अर्पण ग्रहण
आहत अनाथ अर्पण सनाथ
अतिवृष्टि अनावृष्टि अन्तर्द्वन्द्व बहिर्द्वन्द्व
अलभ्य लभ्य आकाश पाताल
अभिज्ञ भिज्ञ अमृत विष
अस्त उदय अपना पराया
अनुज अग्रज आदि अंत
अनुलोम प्रतिलोम अनुरक्ति विरक्ति
अर्थ अनर्थ अल्पज्ञ बहुज्ञ
आरम्भ अंत आरोहण अवरोहण
आगमन प्रस्थान आकर्षण विकर्षण
आस्तिक नास्तिक आदान प्रदान
आशा निराशा उत्कर्ष अपकर्ष
उत्थान पतन उन्नति अवनति
उतीर्ण अनुतीर्ण उपजाउ अनुपजाऊ
उतम अधम उपकार अपकार
उपसर्ग परसर्ग उदात अनुदात
उत्कृष्ट निकृष्ट उन्मीलन निमीलन
एक अनेक एडी चोटी
ऎतिहासिक अनैतिहासिक आवृत अनावृत
इति अथ इष्ट अनिष्ट

कठिन विलोम शब्द

शब्द विलोम शब्द विलोम
इच्छा अनिच्छा उपस्थित अनुपस्थित
उग्र सौम्य उत्तरायण दक्षिणायन
उचित अनुचित उच्च निम्न
जय पराजय जागरण सुषुप्ति
खण्डन मण्डन खाध अखाध
आय व्यय गुरु लघु
जड चेतन ज्ञात अज्ञात
गहरा छिछला आघात प्रतिघात
आविर्भाव दुर्भाव प्राचीन नवीन
अभ्यन्तर बाह्र आवाहन विसर्जन
आस्था अनास्था उन्मुख विमुख
आयात निर्यात आदर निरादर
उदयाचल अस्ताचल उपयुक्त अनुपयुक्त
उधार नकद ऎहिक पारलौकिक
ऋत अनृत ऋणात्मक धनात्मक
कठिन सरल कठोर कोमल
कनिष्ठ ज्येष्ठ कडवा मीठा
कपट निष्कपट कृष्ण श्वेत
कीर्ति अपकीर्ति कृश स्थुल, पुष्ट
कृतज्ञ कृतघ्न कर्मण्यता अकर्मण्यता
कच्चा पक्का घटाना जोडना
घृणा प्रेम घना विरल
घाटा लाभ चल अचल
सचेष्ट निश्चेष्ट छली निश्छल
छोटा बडा जन्म मरण
जीत हार जंगम स्थावर
गोचर अगोचर मुक वाचाल
जाडा गर्मी गृहस्थ सन्यासी
गरल सुधा गुण दोष, अवगुण
गमन आगमन ग्रहण त्याग
घात प्रतिघात दुर्जन सज्जन
दिन रात देव दानव
दण्ड पुरस्कार दुर्बल सबल
देय अदेय दुर्दान्त शान्त
दक्षिण उत्तर,वाम देशभक्त देशद्रोही
देनदार लेनदार दु:ख सुख

हिंदी विलोम शब्द pdf[ Antonyms Words]

शब्द विलोम शब्द विलोम
दीर्घ ह्रस्व पुरस्कार तिरस्कार
विपन्न सम्पन्न श्वेत श्याम
विध्वंस निर्माण धर्म अधर्म
नित्य अनित्य निन्दा प्रशंसा, स्तुति
न्याय अन्याय निकट दुर
न्युनतम अधिकतम निन्द्रा जागरण
नर नारी नया पुराना
निरक्षर साक्षर नीति अनीति
न्युन अधिक नख शिख
नश्वर शाश्वत बन्धन मोक्ष
बुराई अच्छाई, भलाई बहिरंग अंतरंग
बध्द मुक्त बाढ सुखा
भुत भविष्यत झुठ सच
झोपडी महल तीव्र मन्द
ताजा बासी तरुण वृध्द
तरल ठोस ताप शीत
तामसी सात्विक तिमिर प्रकाश
थोडा बहुत नागरिक ग्रामीण
नुतन पुरातन निरामिष सामिष
निर्माण विध्वंस निर्लज्ज सलज्ज
निरर्थक सार्थक नमक हराम नमक हलाल
टुटना जुडना पाप पुण्य
परोक्ष प्रत्यक्ष परमार्थ स्वार्थ
पक्ष विपक्ष पवित्र अपवित्र
पाठय अपाठय परकीया स्वकीया
परतंत्र स्वतंत्र पाप पुण्य
पतनोन्मुख विकासोन्मुख पारदर्शक अपारदर्शक
पुर्वकाल उत्तरकाल पसन्द नापसन्द
परिचित अपरिचित प्रेम घृणा
पाश्चात्य पौर्वात्य प्र्श्न उत्तर
प्रवेश निकास प्रात: सायं
प्राचीन अर्वाचीन प्रासंगिक अप्रसंगिक
प्रगतिशील अप्रगतिशील रात दिन
राजा प्रजा भिखारी दाता
गरीब अमीर भौतिक अभौतिक
लिप्त निर्लिप्त लघु दीर्घ
विश्लेष्ण संश्लेष्ण मानव दानव
मंगल अमंगल मिलन विरह
मनुज दनुज विपति सम्पति
विरक्त आसक्त माता पिता
मानवता दानवता विस्मरण स्मरण
विश्वास अविश्वास यथार्थ आदर्श
व्यास समास युध्द शान्ति
योग्य अयोग्य रक्षक भक्षक
राग विराग शासक शासित
श्वास प्रश्वास विजेता विजित
 • शत्रु     मित्र
 • शुष्क  तरल,आर्द्र
 • शोषक  पोषक
 • शान्ति  अशान्ति
 • श्वेत  श्याम
 • श्रोता  वक्ता
 • शिष्ट  अशिष्ट
 • शुध्द अशुध्द
 • सौभाग्य दुर्भाग्य
 • सौमनस्य वैमनस्य
 • सत्य असत्य
 • सरल  कुटिल
 • सुख  दु:ख
 • सुखान्त  दुखान्त
 • स्थुल  सुक्ष्म
 • स्वर्ग  नरक
 • स्वाभाविक अस्वाभाविक
 • रुक्ष  मृसण
 • भेद अभेद
 • भाग्य अभाग्य
 • मित्र शत्रु
 • वाद प्रतिवाद
 • विशिष्ट साधारण
 • भोगी योगी
 • लाभ हानि
 • मृदुल कठोर
 • महात्मा दुरात्मा
 • विधि निषेध
 • व्यष्टि समष्टि
 • मन्द तीव्र
 • मुल्यवान मुल्यहीन
 • यश अपयश
 • जय पराजय
 • संयोग वियोग
 • विस्तृत संक्षिप्त
 • विद्वान मुर्ख
 • व्यक्ति समाज
 • विलम्ब अविलम्ब
 • विवेक अविवेक
 • विनम्र उध्दत
 • शुभ अशुभ
 • शीत उष्ण
 • शकुन अपशकुन
 • सत असत
 • सकाम निष्काम
 • संयोग वियोग
 • सदाचार दुराचार
 • साक्षर निरक्षर
 • स्वीकृति अस्वीकृति
 • संगत असंगत
 • सन्धि विग्र्ह
 • सम्भव असम्भव
 • स्पष्ट अस्पष्ट
 • श्लील अश्लील
 • शिक्षित अशिक्षित
 • सहमति असहमति
 • स्वामी सेवक
 • सभ्य असभ्य
 • वृष्टि अनावृष्टि
 • सृष्टि प्रलय
 • सम विषम
 • सम्मान अपमान
 • स्थायी अस्थायी
 • ससीम असीम
 • सगुण निर्गुण
 • सफ़ल असफ़ल
 • स्तुति निन्दा
 • ह्रास  परिहास, रुदन
 • हार जीत
 • क्षर अक्षर
 • क्षुद्र विराट
 • सामाजिक असामाजिक
 • साम्प्रदायिक असाम्प्रदायिक
 • सुलभ दुर्लभ
 • सबल निर्बल
 • सजीव निर्जीव
 • सजल निर्जल
 • संकल्प विकल्प
 • साकार निराकार
 • हर्ष विषाद
 • हिंसा अहिंसा
 • क्षणिक शाश्वत
 • क्षय अक्षय
 • सनाथ अनाथ
 • स्वदेश विदेश
Disqus Comments Loading...